Calendario

Fecha/Hora/Descripción

1/03/2021

19 a 20 h

Sesión grupal informativa gratuita sobre el programa

Marzo-Abril

A convenir

Sesión de orientación gratuita individual

12/04/2021

18:30 a 21 h

Sesión 1

19/04/2021

18:30 a 21 h

Sesión 2

26/04/2021

18:30 a 21 h

Sesión 3

03/05/2021

18:30 a 21 h

Sesión 4

10/05/2021

18:30 a 21 h

Sesión 5

17/05/2021

18:30 a 21 h

Sesión 6

22/05/2021

10 a 15 h

Día de Silencio (Sábado)

24/05/2021

18:30 a 21 h

Sesión 7

31/05/2021

18:30 a 21 h

Sesión 8